Близо 18 тона отпадъци в "Да почистим  Казанлък"
Кампанията „Да почистим Казанлък“, организирана от Община Казанлък, събра общо 17 670 кг отпадъци от ненужни вещи. Мнозина от жителите на града се възползваха от възможността да повикат за извозване на отпадъци от дома си. От Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ са посетили 20 адреса в съботния ден и още 18 – в неделя. От адресите бяха натоварени и извозени различни по вид отпадъци. На един адрес служителите съдействаха за изнасяне на ненужните вещи от дома, тъй като живущите бяха възрастни и самотни хора. Трима гражданина са се възползвали от депонирането на строителен отпадък на депото в местност „Каракос“ – 2 320 кг.

Най-голямо е събраното количество едрогабаритни отпадъци – 11 320 кг. Следват електроуреди от домакинствата - извозени са 2 530 кг и строителни материали в размер на 2320 кг. Почти на всички обявени пунктове казанлъчани носеха и стари дрехи - около 1500 кг общо, които бяха извозвани незабавно.

От фирма „Монамур“ бяха предоставени три големи контейнера, разположени на две места в града. Два от тях са пълни с едрогабаритни домакински вещи - дивани, маси, легла и др., които предстои да бъдат извозени.
От фирма “ДК СОФТ ТРЕЙД“ бяха извозени събраните 2 530 кг електроуреди.

По допълнителни сигнали бяха извозени и едрогабаритни вещи, изхвърлени около контейнери за битови отпадъци от недобросъвестни граждани.

Източник: Община Казанлък