100 години от рождението на композитора Иван Широв

Изминаха 100 години от рождението на Иван Генчев Широв, останал верен на родния край и град Казанлък.

Иван Широв е сътворил над 200 творби в хоровото, оперетното и симфоничното изкуство. Известен е най- вече с песента „ Звън, канбанен звън“, която е неизменна част от репертоара на много поколения.

С признателност и за един друг казанлъшки музикант Колъо Стайнов, който доразработва, утвърждава и популяризира творбите на композитора.

Поклон пред творчеството и паметта на нашия именит съгражданин Иван Широв, който остави дълбока диря в културния живот на Казанлък и Родината!

Иван Широв е педагог, диригент и музикален общественик, роден в Казанлък на 11 февруари 1920 г. Неговото музикално творчество и цялостната му дейност на музикант, учител по музика и пеене, педагог, оркестрант, диригент на симфоничен оркестър и оперета при читалище "Искра", диригент на училищен, заводски и квартален хор, са неразривно свързани с музикалния живот на Казанлък. Голям е неговият принос в издигане художественото равнище на хоровото, оркестровото, оперетното изкуство и естрадната музика и за утвърждаване музикалната слава на града като значимо музикално средище в страната.

Песента „Звън, камбанен звън“ се счита за „звезден миг“ за съвсем младия композитор. Тя покорява България и се запява извън границите на страната ни и го утвърждава като име с трайно присъствие в музикалните среди.

Иван Широв почива през 1988 г., ненавършил 68 години.


В Казанлък на 21 март 2015 година бе открит паметник на композитора. Той е плод на съвместните усилия на Инициативния комитет с председател Цвятко Цветков, който също не е между нас, на двете дъщери на композитора – Анка и Райна Широви, на Община Казанлък, на спонсорите, на родствениците и учениците на композитора, на проектанта арх. Ивелин Недялков, на всички граждани, съпричастни към родолюбивото дело. Скулптор е Ваньо Колев, преподавател в Художествената гимназия в Казанлък, а отливката е изпълнена от Николай Фитков.