Преди утрешния събор на русофилите: Стотици казанлъчани са завършили висше в Русия Всяка година в началото на септември русофили от цяла България идват на язовир Копринка край Казанлък. Повечето от близо петте хиляди, които се стичат тук, са работили в младостта си в Коми АССР. В български градчета на дърводобива – Усогорск, Благоево и Междуреченск, отиват в средата на 70-те до почти края на 20-и век, хиляди българи, които секат и подготвят за транспортиране до България хиляди тонове тежка сибирска дървесина. Много от тях, идват сега край Казанлък на Националния събор на русофилите, за да се видят със старите приятели, да си спомнят времето на Коми.
Сред хората, които традиционно пристигат на събора с организирани автобуси и личните си автомобили, има и възпитаници на съветските висши учебни заведения. Огромната част от тези, вече отдавна завършили студенти, които сега развиват частен бизнес, управляват водещи научни институти у нас и могат да бъдат открити по високите нива на българското общество – от управлението, до бизнеса и неправителствените организации, са хора, заминали за тогавашна Русия, да се обучават за кадри на родния ВПК. По обясними причини, заради „Арсенал“, такива в Казанлък има много.
Трима са в последните 20 години кметовете на Казанлък с дипломи за висше образование от Русия. Голяма част от руските възпитаници години наред са в управлението на града и общината. Освен Стефан Дамянов, руски възпитаник е и бившият кмет Иван Гороломов, завършил Тулската политехника. Квалификации от Москва в областта на военното дело има и екскметът генерал Стефан Дервишев. Той е завършил Военната Академия „Фрунзе“ и Академията на Генералния Щаб на Въоръжените сили „Ворошилов“.
Повече от 100 са руските възпитаници в областта на специалното производство, които имат принос към развитието на „Арсенал“. Един от тях е и изпълнителният директор – Николай Ибушев, завършил Тулския Политехнически институт.
За цялата система на българския ВПК, обучените в Русия и бившия СССР, са стотици, а може би - хиляди. Но разговорите ми с толкова оръжейници от 2011-та насам, подсказват едно име, което всички, които са работили в системата, не пропускат в личните си спомени – това на генерал лейтенант Георги Ямаков, ръководител на ДСО „Металхим“ с център в Сопот, а по-късно и главен конструктор на стопанското обединение на предприятията от ВПК. Генерал Ямаков е човек с размаха на стратег на бъдещето.За него се разказва, че самият той е отгледан и живял от ранно детство в СССР, след като остава сам с майка си при погрома на Септемврийското въстание. Връща се в България, става пример за стотиците млади кадри. Днес, вече опитни в бранша, много от тях, говорят за него като за „Баща на българския ВПК в годините на най-голямата му мощ в средата на 80-те години на 20-и век“. В навечерието на Националния събор на русофилите на язовир Копринка, който събира хора от цялата страна, темата за онези, които носят Русия в спомените на младостта си, идва съвсем естествено.
Началото на 60-те години. В групата от първите осем българи, запечатали в черно-бяла снимка началните си стъпки по Червения площад, двама са от Казанлък. Иженер Георги Марков е първият, прибрал се у дома с диплома от СССР, която го прави специалист в производството на оръжие. По неговите думи, останали в паметта ми повече от 4 години, снимката, която публикуваме, е направена след пристигането на групата, в която има и две момичета. След пристигането си в Москва, първите български студенти-оръжейници в СССР, трябвало да се разпределят по университети и специалности. Всъщност, пътуването за Москва е едва на следващата година след полагането на изпитите в България, разказва в спомените си един от тях – Стефан Дамянов. Заминаващите били вече студенти у нас. Много от тях – задочно, защото работят в оръжейните предприятия. Одобрението на съветските власти за обучение в секретните специалности се чака дълго. Това налага младежите от първата група да се обучават известно време в Москва в други ВУЗ-ове, извън системата на т-нар. „закрити институти“. Едва след няколко месеца, правителството на СССР дава карт бланш и всеки българин може да поеме към своя университет, си спомня в своите мемоари „Живот в две епохи“, Стефан Дамянов, кмет на Казанлък от 2003-та до 2011-та година. Заедно с инж. Георги Марков, те са двамата казанлъчани в групата. По думите на Дамянов, изпитите за класация по пътя за СССР, се провеждат от специална комисия, дошла в „Арсенал“, по времето, когато той вече работи и учи задочно в софийското МЕИ. Но след това, той държи изпити пак.
В Казанлък, завършилите в Русия са много
След изпращане на първата група студенти за кадри на оръжейното производство, почват години на редовно изпращане на стипендианти от „Арсенал“, НИТИ, ВМЗ - Сопот, както и от другите сродни предприятия. Изпращат се вече приети в българските ВУЗ-ове момчета и момичета, подбрани по висок успех и добри автобиографии. Тулския Политехнически институт; Ленинградски политехнически институт – сега Санкт - Петербургски държавен политехнически университет; „Военмех“ в Ленинград, сега – Балтийски държавен технически университет /БГТУ/; Ленинградския технологически институт, сега – Санк-Петербургски технологичен институт, университети в Москва и Харков, дават кадри за българския Военно-промишлен комплекс. В заводите от ВПК работят и завършили университети в бившата СССР, подготвящи кадри за областта на културата. Такъв е случаят с поета Румен Денев, учил в Литературния институт „Максим Горки“, а кой арсеналец не помни директора на Дома на културата – Милко Миланов и съпругата му - Олга, следвали във Висшата профсъюзна школа в Москва?...
Хореографът Христо Стоянов, художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Арсенал“, директор на Дом на културата „Арсенал“ има квалификация от институт „Игор Мойсеев“. Сред сегашните управленски кадри на „Арсенал“, учили в Русия, са инж. Станил Станилов, първи заместник-изпълнителен директор и Владимир Чучумишев, ръководител Направление „Техническо развитие“. Възпитаници на руската оръжейна школа са директорите на заводите 4 и 3. Ръководителят на производството в Мъглиж – Георги Ненчев е учил в Санкт Петербург, Георги Добрев е учил в Тула. Кадрите са стотици.
Към средата на 70-те години на 20-и век, само в Ленинград има около 500 студенти, спомня си Катя Киликчиева, бивш обществен посредник и секретар на Община Казанлък, която е завършила Ленинградския Технологичен, имени Ленсъвета. В нейните спомени има срещи на Земляческата група, общи празници за 8-и декември, младежки купони, тържества. Българските студенти в СССР имат своя комсомолска и партийна организация по градовете, където учат. Така контактите между тях да близки и чести. Предприятията, които ги изпращат като стипендианти, поддържат връзка с бъдещите инженери. През 1973-та година, делегация от „Арсенал“ пътува за Тулския Политехнически инситут за среща с българските студенти. Снимка за спомен е запечатала събитието за архивите на участниците, сред които – първият секретар на Партията в Казанлък, Петко Влаев и тогавашният директор на оръжейницата, Стефан Дамянов. Ето какво споделя в мемоарите си бившият кмет Дамянов, който е и първи председател на Землячеството на българските студенти 1962-1968 година: “Впечатляващо беше първото ми посещение в Института /Тулския политехнически институт/. Закрит институт с над 22 хиляди стиденти. Неговата дейност е продължение на специалности от Бауманския институт в Москва, където се подготвят най-добрите специалисти в областта на отбранителната промишленост, ракетостроенето, на Космоса, на прилагането на всички нови проекти и технологии, свързани с усвояването на различни направления в този отрасъл....Беше специално създаден Деканат за чуждестранни студенти. До тогава нито един външен гражданин, от която и да било друга страна, не беше получавал правото да учи тук. ...В ТПИ това, което изучавахме, ни погълна много бързо, защото за първи път се сблъскахме с модерни оръжейни конструкции, с нови непознати технологии. Учеха ни и се запознавахме с водещи руски оръжейници, лауреати на държавни премии – Михаил Калашников, акад.Лев Кошкин, проф. Генадий Толокольников, Николай Макаров, професорите Василий Грязев и Аркадий Шипунов – изтъкнати специалисти в противоракетната отбрана и скорострелните оръжейни системи, доц Богоридицки, доц.Трофимов, доц.Марков и много други. Дълбок поклон пред това, което сториха за нашата професионална подготовка и човешкото им отношение!“./“Живот в две епохи“, Любчо Иванов, изд.“Труд“, 2011 г., стр. 18/.
Последните стипендианти за Русия в по-ново време, са изпратени на ръба между 20-и и 21-и век, спомня си завеждащият Отдел „Кадри“ в „Арсенал“, Пенко Тотев. След това тази практика на обучение се прекъсва. Иде времето на промяна на политическата обстановка и въвеждането на известни забрани от страна на Русия, относно обучението в специалното производство. Оръжейният бранш у нас в началото на новия век, изпитва големи затруднения. Кризисните години след 2000-та, са причина за разпиляването на доста специалисти, сред тях има и руските инженери. От 20 завършили в последните стипендиантски групи, половината вече години наред, активно работят за „Арсенал“. След промените през 1989-та, до към 2000-та година, заминаването за Русия става след подбор от Комисия в „Арсенал“, която преценява подготовката на бъдещите кадри и готовността им да работят за казанлъшката оръжейница с договор от пет години след завършването, спомня си днешния ръководител на Отдел „Кадри“, Пенко Тотев.
В годините назад, студентите се разпределят по руските ВУЗ-ове, според това, къде ще практикуват след това. Младежите са стипендианти на различни предприятия. Специалностите, които изучават са избирани, според профила на предприятието.
Тулската Политехника и Военмех
Тулският политехнически институт дава най-много кадри за „Арсенал“. Конструктори по стрелково оръжие, стрелкови установки, машинни инженери, инженери – механици, специалисти по системи за автоматично управление, по елементи на полигонните установки...Възпитаници на този институт днес са по всички нива на военната индустрия и търговия. Негови възпитаници са в научното ядро на филиала на Софийския Технически университет в Пловдив, Института за космически изследвания и Института по системно инженерство и роботика БАН.
Ленинградският Военмех, сега – БГТУ, е дал подготовка на трима руски космонавти. Българите там имат достъп само до един факултет, но е той е достатъчен за сериозната подготовка на много инженери, предимно в областта на приборостроенето и системи на управлението. Специалисти по оръжие и системи на въоръжение, артилерийско оръжие, технология, боеприпаси са сред кадрите, които се готвят там за българския ВПК. Ленинград приема български студенти – оръжейници и в други университети, тогава – институти. Ленинградската Политехника и Ленинградския Технологичен, отварят врати за български младежи, предимно в химическите специалности. Но има студенти и в други съветски, а после – руски висши учебни заведения.
След промените от 1989-та, много от съветските кадри напускат ВПК, голяма част от тях, после развиват бизнес в същата сфера. Други се впускат в политиката, личния бизнес, оглавяват свои неправителствени организации. Но – несъмнено, руският дух, култура и дори – начин на мислене, са органична част от личното им съществуване.
Диана Рамналиева