Проф. Петков представя "Пътищата на Освобождението"

На 20 май в 17.30 ч. в Камерната зала на ДК "Арсенал" проф. д-р Петко Петков ще представи своите книги "Пътищата към Освобождението" и "Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841-1901".

Проф. Петко Петков е роден през 1963 г. в Казанлък в семейство на учители. Завършва история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 1990 г. е преподавател по нова история на България в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 1999 г. защитава докторска дисертация на тема „Климент Браницки и Търновски – архиерей и държавник (1878-1901)“.

През 2003 г. е избран за доцент по нова история на България. Зам.-декан е на Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет от 2003 до 2007 г. От 2007 г. е зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ, а от 2011 до 2015 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 2013 г. е професор по нова история на България.

Член е на Съюза на учените в България, от 2009 г. е председател на Великотърновския му клон. Член е на Управителния съвет на Съюза на учените и на Управителния съвет на Българското историческо дружество