Уважаеми казанлъчани,


С голяма радост Ви каним на официалната церемония за откриването наТехнически Колеж – Казанлък, която ще се състои на 23.10.2017 год.,понеделник в сградата на Младежки Дом - Казанлък от 12:00 часа!

Новото учебно заведение вече посреща първия си випуск студенти, които ще се обучават по професионално направление „Машинно инженерство“ –специалност, важна за развитието на машиностроителната промишленост в региона.

На 31.08.2017 год. Министерски Съвет взе своето решение за откриване и акредитиране на Технически Колеж – Казанлък филиал на Технически Университет – София с постановление № 187/31.08.2017 год. и за нас ще
бъде чест да изкажем лично благодарността си на всички наши съмишленици, които направиха възможно това образователно начало.

Проф. дтн. Георги Михов
Ректор на Технически Университет – София

Галина Стоянова
Кмет на Община Казанлък