Дейности по съвместния проект „ Зелена светлина за зелена класна стая” стартираха Общинска библиотека „ Искра” и Сдружение „ Зелена светлина” в Казанлък. Целта на проекта е разпространение на екологични знания сред децата чрез атрактивни и природосъобразни методи.
Проектът е продължение на една младежка инициатива, която сдружение „ Зелена светлина „ реализира – биоградинка, изградена в страни от Младежкия дом в Казанлък. „ Екологичното образование и зелената класна стая не се отнасят само за възпитание и обучение на детето на отношение към природата. Грижата към природата не е само да се отнасяме с любов към животните, да си изхвърляме правилно отпадъците, а и уважение и солидарност към хората, с които се срещаме и които работим. Това е и фокусът на обучението с децата в този проект”, коментира Стилиан Славов, който е един от работещите по проекта младежи.
По проекта децата вече имаха възможност да работят в биоградинката до Младежкия дом. „ По този начин осъществяваме приемственост между младежи и деца”, коментира Анна Кожухарова, директор на Библиотека „ Искра”. Чрез мултимедийни продукти децата бяха запознати с опасностите от злоупотребите с околната среда.
В проекта са обхванати общо 110 деца от 7 до 11 години, които участват в Лятната академия на библиотеката, както и деца от градини и училища в общината, с интерес към теми свързани с екологията.
По проекта ще бъде създаден и Детски екоалманах с рисунки и литературни творби на деца ще бъде издаден в рамките на проекта. Вече са факт и първите детски творби на екологична тематика, поясни Валентина Димова, под чието ръководство се провеждат занятията. Издадени са първите броеве на вестник и списание, в които децата сами са журналисти, писатели, художници, илюстратори. Детският екоалманах ще бъде представен на финала на проекта в края на месец август, когато ще бъде открита и изложба с произведения на децата, изработени в различните творчески ателиета.
Проектът „ Зелена светлина за зелената класна стая” ще бъде представен в детските и учебни заведения през новата учебна година, а от месец април 2016 година ще започне нов цикъл занятия.