ОБНОВЕНА: "Арсенал" Казанлък търси студенти- стипендианти

„Арсенал” АД набира кандидати за обучение в Технически Университет София, филиал Пловдив.
Обучението ще е за бакалавърска степен 4 години (8 семестъра) по специалностите „Машиностроене и уредостроене” и „Машиностроителна техника и технологии”.
Формата ще е редовна в дните петък и събота (евентуално и неделя) целодневно на територията на фирмата и на филиала в Пловдив (с транспорт на „Арсенал” АД).
За желаещите ще се проведе подготовителен курс по математика и физика в обем на 60 учебни часа в „Арсенал” АД през месеците март, април и май.
Кандидатите могат да бъдат работници и служители в „Арсенал” АД, както и членове на техните семейства, не по-възрастни от 27 години.
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование със среден успех минимум добър 4,00 и ще се подбират чрез класиране на оценките от следните възможности:
1. Изпита от матурата по математика или физика;
2. Изпита от подготовителния курс;
3. Изпита на общо основание в технически ВУЗ.
На одобрените кандидати ще се изплащат таксите за обучение както следва:
1. Първата година първи семестър 100% за учебната 2017-2018 година;
2. Втори семестър и всяка следваща година в зависимост от успеха:
- при успех до 4,50 – 50%.
- при успех от 4,50 до 5,50 – 70%.
- при успех над 5,50 – 100%.Необходими документи за желаещите да кандидатстват:


1.Мотивационно писмо – свободен текст.
2.Служебна характеристика – от прекия ръководител и директор.
3.Копие на диплом за средно образование, включително и приложението с оценките.
4.Ксерокопие на лична карта и телефон за връзка.

Документите на кандидатите се приемат в Приемната на „Арсенал“ АД всеки делничен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,30 часа,
на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
до 10.02.2017 година.


Молбите на кандидатите ще се приемат в Направление "Човешки ресурси" на „Арсенал” АД до 10.02.2017 година.