Нов паркинг за 380 автомобила на площ от 11 декара и 250 квадрата започва да изгражда от утре ръководството на „Арсенал“ АД Казанлък.

Инвестицията, която прави дружеството, с амбицията да осигури нови допълнителни паркоместа за своите работещи, без това да е на практика негов анжимент, е за над 500 хиляди лева.

Новият паркинг е върху земи на „Арсенал“, намиращи се в непосредствена близост да разширения преди година и половина Западен паркинг до Централния портал на фирмата. Теренът, върху който ще се изгражда паркинга се намира западно от Митницата в Казанлък, като се движи по западната граница на бившите оранжерии.


Новият паркинг, който трябва да е готов в началото на лятото ще има два вход-изхода: единият ще е на западната и северната ограда на Митницата, а вторият вход-изход ще изцяло по западната ограда на бившите оранжерии.
Изграждането на новото съоръжение е съвместна работа на „Арсенал“ и дирекцията „Проектиране, инвестиции и строителство“ с ръководител инж. Цветан Шиков в партньорство с фирма „Трон“ ООД, с управител Неждет Яшар. Фирмата е специализирана в производството на дървени опаковки, пелети, производство на инертни материали и услуги със строителна механизация.


Изкопните работи и почистването на терена започва на 6-ти март, понеделник, като плановете на ръководството на фирмата е новото съоръжение да бъде завършено в края на месец юни и предадено за ползване.

Изграждането на новото паркинг съоръжение е поредна инвестиция, направена в услуга на работещите над 9 хиляди души във фирмата, макар това да не е разписан наш анжажимент, категоричен е изп. директор на „Арсенал“ Николай Ибушев. Той уточни, че сериозната инвестиция се прави с цел да бъдат облекчени работещите, които пътуват с автомобилите си до месторабота.

С новите 380 места, от поредното трето разширение, които ще осигури бъдещият паркинг, на практика общият брой места за паркиране за работещите в „Арсенал“ на 4-те паркинга ще станат 1 380.
Само на Западния паркинг, с поредното разширение паркоместата ще са 973.


Новият паркинг ще е с настилка от трошен камък и асфалт, ще разполага с денонощно видеонаблюдение и осветление.Въпреки огромните инвестиции от страна на дружеството по новоизграждащия се паркинг и същественото разширение на сега съществуващия на Западния портал на дружеството, остават нелицеприятните 700 кв. метра от терен на бившия ресторант „Китките“, като своеобразна язва в облагороденото пространство. Въпреки опитите на ръководство на „Арсенал“ да се постигне споразумение за терена с неговите стопани – Ваня и Николай Колеви, до момента разговорите са без резултат.Така независимо от вложените огромни средства, „лицето“ на паркинга ще са треви, бурени, ръждясали ламарини и огради, какъвто е пейзажът на територията на бившите „Китки“.