Национална олимпиада по електроника и информатика


Факултет „Електронна техника и технологии“- ФЕТТ в Техническия университет в София организира Национална олимпиада по електроника и информатика за ученици.

Олимпиадата ще се проведе на 22 февруари 2020 година от 9:00 ч. в I-ви блок (Ректорат), зала 1151 на Технически университет - София.

Състезанието дава възможност на учениците за изява на техните знания в областите електроника и информатика.
Форматът на олимпиадата включва тестова част, решаване на схемотехнически задачи и задачи, свързани с познания по програмиране, както и на една комплексна задача.
Времето за справяне със задачите е 3 часа.


Всеки участник, постигнал резултат по-висок от 65% от максималния възможен, ще придобие право на директен прием в специалност „Електроника“ или „Автомобилна електроника“ на ФЕТТ.
Това право е валидно до приключване на първото класиране и при условие, че някоя от двете специалности е посочена, като първо желание при кандидатстване.
При наличие на свободни места, след второ класиране на кандидат-студентите от сесия 2020/2021, ще се даде възможност за допълнителен прием, с резултат от олимпиадата не по-малък от 50%, до запълване на свободните места.

Повече информация за Националната олимпиада по електроника и информатика, както и примерни задачи за подготовка, могат да се намерят на сайта на ФЕТТ към ТУ-София.

Регистрацията на участниците се прави по електорен път, също на сайта. Срокът за това е до 20 февруари.

Повече подробности и указания за регистрация и участие на: https://fett.tu-sofia.bg/?str=37