Близо 10 милиона за атракциона „Светът на траките”

За финансиране на проекта за изграждане на туристически комплекс „Светът на траките” в Долината на тракийските царе Община Казанлък ще кандидатства по Оперативна програма “Региони в растеж“. По тази програма в направлението „Регионален туризъм” се предвиждат до 9 776 150 лв. максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект от национално значение.

„Светът на траките“ ще бъде разположен на площ от 23 000 кв.м в землището на град Шипка, в близост до тракийските гробници „Шушманец“, „Оструша“ и „Голяма Косматка“, които са социализирани, и до реставрираните в момента „Хелвеция“ и „Грифони“. Той трябва да пресъздаде максимално автентично атмосферата и начина на живот и обичаите на древните траки, в съчетание с модерните туристически атракции, комфорт и визуални изкуства. Комплексът ще включва няколко зони - демонстрации, отдих, възстановки на ритуала „Розобер” в градина с маслодайни рози, паркинг, събития. Предвидени са хотелски комплекс, ресторанти, музей, зони за занаятчийство и представяне на бойни умения на траките, амфитеатър на открито, зони за отдих и почивка.

Изграждането на свързваща велоалея от Казанлък до туристическия комплекс дава възможност за велосипеден туризъм и придвижване в туристическо влакче до атракциона.

Проектът е на арх. Ивелин Недялков, като в разработката на идеята са се включили и археолози от ИМ „Искра”. По време на общественото обсъждане гражданите са предложили повече атракции за деца, възможност за виртуална разходка, акцент върху виното на траките.