Зрелостници от различни казанлъшки училища проявиха широк интерес към Технически колеж – Казанлък, по време на Изложението на университетите, което се проведе в Младежкия дом в града на розите, съобщават от администрацията на Колежа. Най-честите въпроси, които бъдещите кандидат-студенти са отправяли към представителите на учебното заведение, са относно срока и режима на обучение, съдържанието на учебния план. Сред потенциалните студенти интерес е имало от страна и на завършващите машиностроителна специалност от ПГ „Иван Хаджиенов“ в града. „Екипът на Технически колеж – Казанлък, оценява високо стремежа
на младите да се развиват, да търсят, да питат, да се интересуват за възможностите да продължат образованието си. Подкрепяме изцяло и поздравяваме в частност Младежки общински съвет за идеята да съберат на едно място различни висши учебни заведения”, заяви доц. Пламен Угринов, преподавател в Технически колеж – Казанлък, и Технически университет – София. Той определи като успешна инициативата на Младежки общински съвет
в града на розите да организират това Изложение на университетите и
препоръча през месеците март или април следващата година да го проведат
отново.

Тази година Технически колеж – Казанлък, прие студенти за втори път. От "Арсенал" АД първокурсниците са 32, а за втора година в колежа следват 27 арсеналски студенти.

„Нашата първа учебна година приключи успешно. Всички занятия, които бяха планирани, се проведоха на високо ниво с много практически занятия със съдействието на местния машиностроителен бизнес. През втората учебна година разширихме кръга на ангажираните с учебния процес и днес вече ползваме лабораторната база по физика на казанлъшката ПМГ „Никола Обрешков”, за което им благодарим”, каза доц. Угринов. За всички заинтересовани той поясни, че студентите в Технически колеж – Казанлък, се обучават в продължение на 3 години по специалността „Технология на машиностроенето” в професионално направление „Машинно инженерство”. Придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Професионален бакалавър” и могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "Магистър". Студентите учат техника и технологии в машиностроенето с широко развити семестриални практикуми във водещи машиностроителни фирми в Казанлък и използване на модерни софтуерни продукти.

Доц. Пламен Угринов подчерта, че партньорството, което е на лице между Община Казанлък, Техническия колеж в града и местния бизнес, един от най-активните от които е „Арсенал“ АД, е показател за успеха и на трите страни, защото: „когато и трите страни, когато всички заедно, инвестираме в образованието на нашите деца, инвестираме в бъдещето – тяхното, на общината и страната ни.”