Оборудват нови лаборатории в Механото. МГ-то остава там. Засега За трета поредна година в казанлъшката Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ ще се реализира проектът „ Качествено професионално образование със съвременно професионално оборудване“.
Проектът е част от Национална програма за осигуряване на съвременна образователна среда, модул „ Модернизиране на системата за професионално образование“ към Министерството на образованието,съобщи Марияна Демирева, директор на гимназията.За тазгодишния проект сумата, която училището трябва да си осигури е 15 200 лева и тя вече е факт, благодарение на два договора за съвместно партньорство с казанлъшки фирми. Това са „Арсенал“ АД, които осигуряват а 8 хиляди лева от сумата и „ М+С Хидравлик“ със 7 200 лева от сумата.
Средствата са за оборудване на специални кабинети по мехатроника и лаборатории, както и за закупаване на необходимата за тази цел техника: компютри, мехатронни стендове, тестери за диагностика на компютърни системи.
Договорите с двете предприятия за оказваното финансово съдействие и партньорство по проекта вече са подписани, като част от тях е и продължаващото и тази година обучение на ученици от ПГ „Иван Хадженов“ на територията на двете фирми в проект за дуалното обучение: училещи и работа.
През новата учебна 20016/2017 година по проекта само в „Арсенал“ ще бъдат осигурени 20 работни места за ученици от 11 и 12 клас в специалностите „ЦПУ“ и „Мехатроника“, като част от обучението по учебна пратитка. По същия проект ученици ще работят и в „М+С Хидравлик“, съобщи инж. Любомир Костадинов, зам. директор по учебната част на ПГ „Иван Хаджиенов“.
Задачите, които учениците от тези специалности ще изпълняват в рамките на проекта и двустранните задължения са в съответствие с утвърдените от ПГ „Иван Хаджиенов“ учебни планове и програми.
През двете досегашни години, в които казанлъшката гимназия, наследник на някогашния Механотехникум „Цвятко Радойнов“ е работила по проекта на Министерство на образованието, са оборудвани нови кабинети, както и създадена една от двете единствени в страната лаборатории по мехатроника.
През миналата година помощното финансиране по проекта е било изцяло от „М+С Хидравлик“, а през първата година от действието на проекта от друга казанлъшка фирма в областта на машиностроенето -БАРД.
Проекът за дуално обучение в „Арсенал“ се осъществява и с помощта на специалистите от групата „Експерти за Казанлък“, които са и част от училищното Настоятелство на професионалната гимназия.
През миналата година с помощта на „Арсенал“ и „М+С хидравлик“ и средства от училището, е дофинансирано изграждането на отоплителната инсталация в страта сграда на бившия Механотехникум, където временон бе пребазирана казанлъшката Математиечска гимназия, заради срутена част от корпуса й през юни миналата година.
И от новата учебна година двете училища ще продължат да са под един покрив и в един двор за неопредеелно време, докато приключат ремонтните и укрепителни дейности по сградата на Математическата. юни.
Интересът към училището ни расте. Към нас вече се стремят добри и мотивирани ученици, каквато е и целта ни, сподели за zakazanlak.bg Марияна Демирева, директор на ПГ „Иван Хаджиенов“.
С 3 паралеки нови ученици започва новаат учебна година техническото училище: по компютърни технологи, машини с ЦПУ и по мехатроника. Заради недостатъчен борй ученици отпада за тази година паралелката по архитектура.
Първият училищен звънец събира бъдещите машиностроители в 9 часа на 15 септември, в двоар на гимназията.