Николай Ибушев: Техническият колеж е нашият успех, нашата радост и гордост


• Първа академична година чества Техническият колеж в Казанлък
• Колежът е резултат от съвместните усилия на местната власт в Казанлък, на бизнеса и академичното ръководство на Технически университет – София

„Колежът в Казанлък е нашият успех, нашата радост и гордост - това заяви днес по време на отбелязване на първата академична година на Техническия колеж в Казанлък изпълнителният директор на „Арсенал” АД Николай Ибушев. – Казанлък е номер едно в машиностроенето, но в същото време липсата на добре подготвени технически кадри започна силно да се чувства. Нашите усилия – на общинското ръководство и на бизнеса, да се създаде тук висше техническо училище се увенчаха с успех. През 2017 година на заседанието на Министерски съвет имаше само един глас против създаването на ВУЗ в Казанлък. Това беше нашият успех. Най-дългият път започва с първата крачка. Ние я започнахме с откриването на първата академична година. Следващата стъпка е бизнесът в Казанлък да подпомогне значително колежа не само в перманентната подкрепа с осигуряването на база за студентите и в кандидатстудентската кампания, но и със средства за извършване на ремонта на сградата, предоставена за база на Техническия колеж”. Николай Ибушев апелира към своите колеги от промишлените предприятия да се включат със средства за ремонта на сградата, където ще се помещава висшето учебно заведение – бившето Строително училище в града. Той предложи да направи проучване сред бизнеса кое предприятие какви средства може да осигури за тази цел и ще го представи пред ръководителите на фирмите, които имат интерес да обучават своите кадри в Техническия колеж. По негови изчисления, би трябвало да се съберат до 200 хиляди лева за реконструкция и обновяване на сградата на колежа, като останалите средства ще бъдат осигурени от Техническия университет в София, в чиято структура се намира Техническия колеж в Казанлък. „Бизнесът трябва да подкрепи академичното образование в нашия град, защото само така, с добре подготвени кадри Казанлък ще продължава да бъде Номер 1 в развитието на индустрията в България”, каза изпълнителният директор на „Арсенал” АД. Той пожела на студентите успех, здраво учене и магистърски степени.

„Първо поздравявам нашите индустриалци, защото мислят за развитието на нашия град. Техническият колеж се дължи на усилията на всички, но това, което направи казанлъшкият бизнес, е най-ценното”, каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Към доброто партньорство с фирмите в града, тя прибави и другият много важен фактор - успешното взаимодействие с академичното ръководство на Техническия университет в София, който е откликнал на желанието на местната общност за откриване на колежа и на необходимостта от кадри.

„Вие чукате на отворена врата, защото образованието трябва да отиде при индустрията – каза ректорът на Технически университет –София проф. д-р инж. Георги Михов. - Техническият университет е тук с цялата си отговорност да осигури качествено академично образование, да отговори на нуждите на пазара на труда и на потребностите на индустрията. Надявам се, че колежът ще се превърне в едно от най-успешните звена в структурата на Техническия университет в София”. Ректорът благодари на общинското ръководство и на индустриалците, че със съвместните им усилия колежът е факт.

Директорът на Техническия колеж в Казанлък проф. д-р Ивайло Ганев, в типичния си нестандартен, леко шеговит стил, каза, че тържеството по случай първата академична година е след избора на Царица Роза, но той ще предложи промяна в Правилника на ТУ-София, така че избраната царица да влиза без приемен изпит в Техническия колеж. „Още повече, че тази година тя е възпитаничка на Математическата гимназия”, шеговито допълни проф. Ганев, но подчерта факта, че през последните години техническото образование в България бе подценено. „Създаването на колежа в Казанлък е продиктувано от необходимостта от академични кадри в региона. То е резултат от съвместните усилия на общинското ръководство, на фирмите, на нашите преподаватели и на студентите, свързани с машиностроителните предприятия. Сред студентите виждам магистри – не министри, защото министър може да си и без образование, но инженер без образование не може”, каза още проф. Ганев и отдаде дължимото към ръководствата на фирмите, които поемат значителна част от финансовата тежест за обучението на своите студенти.

От името на студентите благодарност изказа Красимира Колева от „Арсенал” АД.

Към момента студентите в Техническия колеж в Казанлък са 80, 26 от които са работещите в „Арсенал” АД. Специалността, по която се обучават, е „Технология на машиностроенето”. Втората учебна година, за която днес се откри кандадтстудентската кампания, също предлага обучение по тази специалност. „Ние имаме готовност да разкрием други специалности или да открием допълнителни модули в зависимост от потребностите на индустрията в Казанлък и региона – каза за zakazanlak.bg ректорът на ТУ-София проф. Георги Михов. – Това бе идеята за създаване на колежа в Казанлък и затова сме готови да откликнем на нуждите на бизнеса и на пазара на труда.” По неговите думи, за ремонта на сградата, предоставена с Министерско постановление за база на Техническия колеж в Казанлък, университетът ще отдели 200 хиляди лева, които ще се прибавят към финансовата подкрепа от бизнеса. Академичното ръководство има обещанието още предприятията в града да подпомогнат и в оборудването на сградата.

Цяло академично съзвездие почете първата година на Техническия колеж в града на розите - тук бяха ректорът на ТУ-София проф. д-р инж. Георги Михов, заместник-ректорите проф. Иван Кралов, проф. Любомир Димитров и проф. Станимир Карапетков, който е и директор на Техническия колеж в Сливен, проф. Ивайло Ганев - директор на колежа в Казанлък, проф. Костадин Костадинов - съветник на министъра на образованието, доц Пламен Угринов. Кметът Галина Стоянова и заместник-кметът Цветолина Цветкова представляваха общинското ръководство, представители на редица казанлъшки предприятия, директори на училища, преподаватели и студенти в колежа.