Експертът Владимир Чучумишев: Моята оценка за Общинския съвет е добра

„Да, най-главната задача, която има този Общински съвет, е изпълнена – да подкрепим оперативната и стратегическа работа на общинска администрация за развитието на общината, но моята оценка за неговата работа е добра“, това каза от трибуната на днешното заседание на местния парламент общинският съветник от групата „Експерти за Казанлък“ инж. Владимир Чучумишев. Той е заместник-председател на Общински съвет-Казанлък и член на Комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм и на Комисията по европейските въпроси и бизнес среда.

Владимир Чучумишев заяви, че не споделя личната оценка на председателя на съвета Николай Златанов, която е отличен 6, като посочи своите забележки относно диалогичността, желанието за работа, коректността и толерантността, които липсват в някои комисии и сред някои общински съветници. „Имах възможност да участвам в някои заседания на Постоянните комисии 1 и 9 – съответно това са Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и Комисията по приватизация и разпореждане с общинска собственост. Там наистина се водят пълноценни разисквания и работата им е много ефективна. Но в Постоянната комисия 7 – Комисията по образование, младежки дейности и спорт, дебатите невинаги са на ниво, както и концентрацията, диалогичността, начинът на взимане на решения“, коментира още експертът.

Владимир Чучумишев посочи още един факт. Участвал е в разискването на отчета и е обърнал внимание, че освен цитираните в него доклади на общински съветници за периода има и други. Но тази информация не бе актуализирана, което се отразява на пълната всеобхватност по анализираната тема-активност, смята той.

„Всички общински съветници имат качества – заради това са избрани. Трябва, обаче, да има по-голямо желание за работа, за коректност, за толерантно отношение и вслушване в различните мнения при обсъждане на докладите“, призова от трибуната общинският съветник от „Експерти за Казанлък“. Според него, отработването на тези моменти ще подобри работата и инициативността на Общинския съвет и надгради постигнатото.