Ден на Бъдещето днес в "Арсенал"

Близо 200 ученици от 5 казанлъшки училища - основни, средни и професионални гимназии, ще посетят днес следобед „Арсенал“ в организирания от ръководството на дружеството Първи ден на бъдещето във фирмата. Посещение от такъв вид се организира за първи път. То е и своеобразен Ден на отворените врати за младежи и средношколци, които имат интерес да се реализират професионално в „Арсенал“.

По време на Деня на бъдещето ученици от 3 основни училища - „Георги Кирков“, „Кулата“ и „Чудомир“, и ученици от ПГ “Иван Хаджиенов“ и от Природо-математическата гимназия в Казанлък и техните преподаватели и родители ще се запознаят с различните видове производствени линии и производства, с част от модерното оборудване във фирмата, със съвременните средства и технологии за създаване на промишлени продукти. Те ще видят от "първа ръка" и работните условия, отговарящи на високите стандарти за такъв тип предприятия.

По време на Отворения ден посетителите ще имат възможност да осъществят непосредствен контакт и да разговарят с водещи специалисти във фирмата, да зададат въпросите, които ги вълнуват като бъдещи машиностроители, по теми, касаещи фирмата и професионалните възможности за младите хора в нея.

На място учениците ще се запознаят с начините, по които протича един работен ден в „Арсенал“, какви социални придобивки могат да ползват работещите, какви са битовите условия в цеховете, какви възможности за развитие предлага фирмата. Специален акцент по време на визитите им ще е и възможността да станат фирмени стипендианти. От две години „Арсенал“ разработва стипендиантска програма в сферата на нужните за развитието и бъдещето на фирмата специалисти. Месечни стипендии, осигурена работа във фирмата с възможност за кариерно развитие са само част от бонусите в нея.


През последните няколко години един от акцентите на корпоративната фирмена политика на най-голямата фирма в сектор Промишленост в България - „Арсенал“, са именно младите хора и младите специалисти, като бъдеща фирмена инвестиция.

В края на визитата си на територията на най-голямата фирма в областта и страната учениците ще могат да споделят своите впечатления от посещението си в специална книга, предоставена от ръководството. Тя ще послужи за организирането на следващия, още по-интересен и ползотворен Ден на бъдещето за младите хора в „Арсенал“.

Ръководството на фирмата се надява предизвиканият интерес по време на първия такъв ден да е от полза за учениците и тяхното професионално ориентиране и професионално бъдеще, като подпомогне избора им в тази посока.

От началото на учебната година фирмата е партньор на едно от най- старите технически училища в страната - ПГ „Иван Хаджиенов“, в дуалното обучение по професията „Оператор на машини с ЦПУ“. От следващата година партньорството ще бъде в още една професия - мехатроника.