Закон за защита на учителя и 100 лева за класни искат от учителски синдикат

Да се приеме ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА УЧИТЕЛЯ и да се инкриминира в действие насилието срещу него. За класно ръководство да се заплаща не по-малко от 100 лева.

Това са само две от 10-те предложения, направени от Синдиката по образованието към КТ "Подкрепа" и разпространени в писмо до медиите от неговия председател д-р Юлиян Петров.


сн: д-р Юлиян Петров

Сред останалите предложения са: чистото трудово възнаграждение на педагозите да стане не по малко от 1500 лв. в краткосрочен план, да са намали бумащината, броят на учениците в паралелка да е не повече от 22-26, годишният учителски норматив да не е повече от 500 часа и 36 часа консултации: учителите да не бъдат използвани за непедагогически и несвойствени дейности от страна на директорите- като охрана, търсене на ученици и други, МОН и останалите институции да създадат превенция срещу медийните атаки, синдикати и просветно министерство да утвърдят система за рехабилитация и запазване здравето и работоспособността на учителите, които работят до 65 и повече години.

Предложенията са в резултат от обобщение на данните от проучване, направено от регионални структури на Синдиката по оразованието към КТ "Подкрепа" в страната.


Изследването на учителската професия като проблеми и решения е имало за цел да установи статута на учителската професия в обществото, желанието или нежеланието на младите учители да останат и активно да работят в системата, както и ключовите предимства и недостатъци на професията на педагога в България.