Износът на стоки от страната през 2017 надвишава 52 млрд. лв., което два пъти повече спрямо 2007 година. По данни на БТПП, цитирани от economy.bg, до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа след Гърция, Турция, Румъния, Словения.

По размер на БВП /Брутен вътрешен продукт/ през 2017 на Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 той е бил -16 млрд. лв.

Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващ ръст в износа най-вече с държави извън ЕС, тъй като за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017, достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.

Източник: Economy.bg