Правителството прие на своето заседание на 25 март Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година. С Програмата за тази година се предвижда общо 1405 ученици от училищата в България да спечелят призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското законодателство. Подкрепата се изразява чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище. В областта на спорта се отнася за деца, класирани на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2020 година С приемането на Програмата се постига конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за тази година година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.