Казанлъшко участие в онлайн семинар за учители

В третия онлайн семинар, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийския университет в Стара Загора, се включи и Казанлък.

Директорът на ПГ „Иван Хаджиенов“ Мариана Демирева е разказала за опита на ръководеното от нея учебно заведение в дуалното обучение. Тя е предоставила на участниците в уебинара част от урок по практика, който се провежда дистанционно синхронно. Механотехникумът в Казанлък бе едно от първите две училища в България, което започна дуално образование по българо-швейцарския проект ДОМИНО, като и след неговото приключване продължи професионалното образование, успешно съчетавайки теория с практика.

Темата на третия онлайн семинар за учители е била: „Управление на образователния процес и образователната институция в условия на дистанционно обучение“. Идеята на тези уебинари на ДИПКУ е да подкрепят българските учители в извънредното положение.

Останалите двама директори на училища в областта, споделили своя опит, са Господин Балъкчиев, който ръководи ОУ "Кирил Христов" в Стара Загора, и Динко Цвятков, директор на СУ "Иван Вазов" в Стара Загора. И тримата директори на училища са били единодушни, че въпреки усилията, ситуацията е подобрила значително взаимодействието между учители, родители и ученици.

За участие в третия уебинар са се регистрирали 76 учители и директори от цялата страна.

Организаторите на инициативата планират следващият уебинар, който ще се проведе отново във вторник, 14-ти април, да бъде посветен на добрите педагогически практики в работата с ученици от уязвимите групи. Достъпът до уебинарите е безплатен, а информацията за тях се актуализира на сайта на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите.