EVN предлага онлайн обслужване, Тракийският университет премина на дистанционно обучение

Във връзка в пандемията от коронавирус, обявена в световен мащаб, EVN България предприема редица мерки за ограничаване струпването на много хора на едно място. Компанията съветва своите клиенти да ограничат посещенията си в офисите на компанията, ако не са наложителни. Тя предлага редица онлайн и дистанционни начини за обслужване, които в голяма степен могат да заместят необходимостта от лично посещение на EVN офисите и касовите салони. На първо място компанията призовава да се ползват безкасовите начини за плащане на консумирана електро- и топлоенергия през интернет страницата www.evn.bg през платформата ЕVN Онлайн плюс. Компанията предлага и безплатни известия по SMS/Имейл с информация заежемесечна стойност на консумираната електроенергия, отчетен период и срок за плащане, както и за предстоящо прекъсване на електрозахранването.

SMS известията са безплатни за всички битови клиенти на EVN България без значение на ползвания от тях мобилен оператор. Регистрацията се извършва бързо и лесно онлайн на:
https://www.evn.bg/Home/SMS-email-notification.aspx.

Със заповед на ректора на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков се отменя провеждането на присъствени учебните занятия и се преминава към онлайн-форма на обучение, считано от 14 до 29 март 2020 г. Приемът на кандидатстудентските документи ще се осъществява само онлайн.