Зачестили са сигналите в офиса на НАП - Стара Загора за неиздаване на касови бележки Увеличават се сигналите постъпили в офиса на Приходната агенция в Стара Загора за неиздаване на касови бележки. Най-често същите касаят малки търговски обекти или са следствие от нелоялна конкуренция между търговци. Немалка част са за наемодатели, които според своите съседи укриват доходи, съобщават от НАП. Част от получените сигнали са недействителни, а жалбоподателите не са посочили реални адреси и имена за контакт.
Напомняме, че глобата за физическо лице, което не издаде касова бележка, е до 500 лв., а за юридически лица, укриващи обороти, може да се стигне до 10 000 лв. и до запечатване на търговския обект.
Обръщаме внимание, че при проверки служителите на Агенцията по приходите винаги се легитимират със служебната си карта. Инспекторите на приходната агенция не приемат и не изискват плащания в брой. Всички констатирани и дължими глоби се превеждат по банков път към бюджета.
Всеки гражданин може да сигнализира на телефон: 0700 18 700 за данъчни и осигурителни нарушения, и неиздаване на касови бележки на цената на градски разговор от цялата страна. Сигнали могат да бъдат подадени на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък в писмен вид или по пощата. Анонимността на жалбоподателите е гарантирана.