Седем инженери се търсят в Казанлък, висшите технически специалисти влязоха в Списъка на дефицитните професии у нас

Свободни работни места за седем инженери обяви днес Бюрото по труда в Казанлък. Търсят се инженер-конструктор, инженер-проектант по електрическа част, инженер-проектант по КИП и А /Контролно-измервателни прибори и автоматизация/, инженер-проектант по електрочаст и КИП и А, инженер по автоматизация, машинен инженер, инженер-проектант. Изискванията за инженерните кадри са да имат висше техническо образование - степен бакалавър или магистър, като за част от позициите се посочва като предимство владеенето на чужд език и ползването на специализирани софтуерни програми за управление и проектиране.

Продължава да се търсят 10 лекари, 6 медицински сестри и 5 акушерки, всички с висше образование.

Стругари, машинни оператори, монтьори са работническите професии, за които също има свободни позиции. Отделно са обявени свободни работни места за 60 работници в консервна фабрика. За тях няма изисквания към кандидатите.

Във връзка с повсеместното търсене на инженерни кадри в България, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е издал заповед за актуализиране на Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда, съобщават от ресорното министерство.

В него се включват три нови групи професии - инженери в промишленото производство, инженер-химици и електроинженери.

Досега списъкът включваше основно професии от сектора на информационните технологии - софтуерни разработчици, системни анализатори, приложни програмисти, проектанти и администратори на бази данни, специалисти по компютърни мрежи и др.

Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност списъкът на професиите, за които има недостиг, се актуализира от министъра на труда и социалната политика ежегодно до 31 януари въз основа на мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и в Националния съвет за насърчаване на заетостта.