От догодина телекомите няма да искат неустойка, ако клиентите им се откажат от договора заради вдигане на цените с ръста на инфлацията. Освен това мобилните оператори няма да прилагат индексация на цените, ако инфлацията е +/–2%.
Това договори Комисията за защита на потребителите и Алиансът на технологичната индустрия (АТИ), в който членуват трите големи мобилни оператора и още няколко по-малки телекоми.
До решението се стигна след огромното обществено недоволство от трите големи телекома, които за трета поредна година индексираха с ръста на инфлацията цените на мобилните услуги на вече сключените договори с клиенти.
Двете страни са се споразумели за следното:
• Въвеждане на право за потребителите да прекратят договора си при увеличаване на цени в резултат на индексация, без предизвестие и без да дължат определената в него неустойка за услуги. Потребителите могат да упражнят правото си за предсрочно прекратяване в срок от един месец от обявената от съответния оператор начална дата на индексация;
• Определяне на прагове, в рамките на до +/–2%, при които не се извършва индексация, както при инфлация, така и при дефлация;
• Намаляване на цените на абонаменти/услуги при отчетена от Националния статистически институт дефлация, за предходната календарна година, когато същата надвишава горните прагове;
• Определени абонаментни планове и/или цени на услуги могат да бъдат изключени от обхвата на индексацията, както при инфлация, така и при дефлация, като операторите следва да ги обявят на интернет страниците си.
• Операторите ще отразят договорените промени в общите си условия в срок до 3 месеца. Новите клаузи ще се прилагат, считано от 1 януари 2025 г.