Строг Евроконтрол за 6 банки у нас. ЕЦБ ще им прави цялостна оценка

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще извърши цялостна оценка на шест български банки.

Процедурата, включваща преглед на качеството на активите и стрес тест. Тя е в резултат на това, че на 18 юли 2018 г. България отправи искане за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ. Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото, съобщават от Европейската централна банка.


На оценка ще бъдат подложени следните шест банки:

- УниКредит Булбанк АД

- Банка ДСК ЕАД

- Обединена българска банка АД

- Първа инвестиционна банка АД

- Централна кооперативна банка АД

- Инвестбанк АДПроцедурата ще започне през ноември 2018 г., а резултатите – в агрегиран вид и поотделно за всяка банка – се очаква да бъдат публикувани през юли 2019 г. Крайната дата за целите на процедурата ще бъде 31 декември 2018 г.


Успоредно с това банковият надзор в ЕЦБ-Европейска централна Банка работи в тясно сътрудничество с Българската народна банка с оглед на потенциалната ѝ бъдеща роля на национален компетентен орган, за да подпомогне безпрепятственото ѝ интегриране в единния надзорен механизъм (ЕНМ).


Източник: Епицентър


Какво е банков стрес тест?

Най- общо това е проверката на стабилността на една банка. Тази проверка е на два етапа:

През първия етап одитори правят преглед на активите и оценяват раздадените кредити на фирмите и т.нар. залози. На базата на коефициенти и оценка на риска те правят оценка на активите – каква част от тях са рискови, какво е нивото им на покритие и пр.

Втория етап се нарича стрес тест. Той представлява симулация на различни макроикономически сценарии върху баланса на една банка. Сценариите включват макроикономически шокове, висока инфлация, нисък икономически растеж, висока безработица и пр. Резултатът би показал дали банката би издържала на тези рискове.