Средно 107 лева за ток през февруари

107 лева и 12 стотинки с ДДС е средната стойност на изконсумираната за месец февруари ел. енерrия от над 1/3 от абонатите на EVN, съобщават от електроразпределителното дружество. Същият процент абонати са с консумация на ел. енергия от 300 до 1000 kиловат часа.

Суми от порядъка на 266,55 лева имат 14% от абонатите, с потребление от над 1000 kWh. С най-малка консумация и размер на средна фактура са 49% от клиентите. През февруари 2017 г. те имат консумация до 300 kWh и средна стойност на фактурата от 20,91 лв. с ДДС.

Посочените данни са усреднени и не могат да се отнесат автоматично към отделен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

От дружеството уточняват, че главният фактор, който определя в коя група на потребление попада даден клиент, е дали използва електроенергия за отопление и топла вода. В планински области като Родопите и Стара Планина, в които традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с големи градове с панелни блокове, в които най-честият начин за отопление е с електроуреди.