С 3,5 милиона ДФЗ подкрепя застраховането на земеделската продукция  Започва приема по схемата за застраховане на селскостопанска продукция, съобщава Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). До 9 юни земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Фонда. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставянето им, а средствата ще се изплатят до десет работни дни след сключване на договора с Фонда.
При пренотифициране на помощта и след получаване на окончателен номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, посочените срокове ще бъдат удължени. Средствата по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.
Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, които отглеждат: овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години; зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха; зеленчукови култури над 0.3 ха; етерично-маслени култури над 0.5 ха; тютюн над 0.1 ха; зърнени култури над 3 ха; маслодайни култури над 3 ха.
ДФЗ посочва, че земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.
Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.