Работодателите недоволни от знанията на висшистите у нас и неумението им за работа в екип

За поредна година се потвърждава неудовлетворителната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България. Преобладаващата част от анкетираните – 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания.

Това е основният извод от мащабно анкетно допитване сред работодателите в страната, членове на БТПП, направено от Българската търговско- промишлена палата, през първите два месеца на тази година.
Целта на проучването е била да се проучи мнението на работодателите за нивото на образованието и необходимостта на фирмите от кадри по специалности.

Получените резултати са сходни, спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети, отчитат от БТПП.

Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.

Основните пропуски в образованието на младите хора, според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип.

На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора, заради пропуски при образованието им. Малко повече от половината (51%) също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата.

Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри.

На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително. Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни, а всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии, с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност.

Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство; електротехника; икономика; компютърна и комуникационна техника. В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери.

Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% хора с икономически профил.

За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат с тези, които се търсят от работодателите.

Членовете на БТПП отбелязват, че е нужно външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет – сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания. Промяна във финансирането също е нужно да има - съобразно качеството на обучението, а не само върху количествени показатели за броя обучаващи се.

Според работодателите студентите, за които държавата плаща обучението им, следва да се задължат да работят определен брой години в страната. Друго предложие от анкетата е за промени, с които да се става по-лесно наемане на кадри от трети страни – глътка въздух на производствата, изпитващи остър недостиг на кадри.

Преподаването, лекционният материал също е нужно да са съобразени със съвременните научни постижения.

За средното професионално образование работодателите отбелязват, че е направен добър старт с дуалната форма на обучение, която следва да продължи и да обхване все повече училища.