В следващите 12 месеца в страната ще има нужда от над 268 000 работници и специалисти от различни професионални направления. Това сочат данните от най-новото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите. То е проведено през миналата година.
Ще се търсят над 160 000 специалисти с квалификация и 58 000 с правоспособност или висше образование. 49 000 работници без специалност ще са необходими в различните сектори на икономиката. Най-голямо се очаква да бъде търсенето на кадри в индустрията - общо 82 000 души или над 30% от всички заявени потребности.
Работодателите се сблъскват най-много с липсата на готвачи, продавачи, машинни оператори, шивачи и шофьори за обществения превоз, строители, монтажници.