Промени за безработните през тази година. 1560 лева остава  таванът на обезщетението

От началото на тази година хората, които останат без работа, ще получават обезщетение от Националния осигурителен институт (НОИ) за максималния срок от дванайсет месеца, ако имат стаж от 12 и повече години, вместо досегашните 25 години.

Това съобщава на сайта си Дарик радио.

Промените са в сила от началото на тази година.

Намалението в годините е следствие от промяна в Кодекса за социално осигуряване, според която при отпускане на обезщетение вече се зачита само стажът, натрупан от 1 януари 2002 г. Това е датата, от която фондът "Безработица" е преминал в НОИ, и така ще се отчита реалният принос на хората към фонда, от който могат да получават обезщетение. такова обяснение е дала пред медията Кина Койчева, държавен експерт в института.

Условията за достъп до това обезщетение се запазват, същите остават и размерите на минималното и максималното обезщетение.

За да получава обезщетение, след като остане без работа, човек трябва да има осигуряване за този риск в девет, от последните петнайсет месеца. В седемдневен срок от настъпване на това положение лицето трябва да се регистрира в бюрото по труда, а тримесечен е срокът за подаване на заявление в НОИ с искане за отпускане на обезщетение.

При положение, че лицето не е спазило сроковете, то не се лишава от парично обезщетение, но периодът на определеното парично обезщетение се намалява с дните на закъснението му. .

Периодът, за който даден човек има право да получава тази помощ от НОИ, зависи от неговия осигурителен стаж, като от началото на годината се взема предвид стажът, натрупан само през последните 15 години.

В момента ситуацията е тази: до 3 години осигурителен стаж, паричното обезщетение при безработица е 4 месеца. При трудов стаж от 3 до 6 години- шест месеца.

Ако лицата има от 6 до 9 години стаж, то те ще получат осем месеца обезщетение, а ако имат от 9 до 12 години стаж, ще има десет месеца. При стаж над 12 години вече ще получават една година парично обезщетение за безработица.
Размерът на обезщетението се изчислява като 60 процента от осигурителния доход на лицето за последните 24 месеца.

И през тази година, въпреки новата промяна, минималното обезщетение на ден остава 7,20 лева, или около 160 лева за месец, с 22 работни дни. То се отпуска, когато човек сам е поискал да напусне работа, при взаимно съгласие или при дисциплинарно уволнение, и периодът на получаване е 4 месеца.

Максималното обезщетение за безработица през тази година остава 1560 лева - или 60% от максималния осигурителен доход.

Как новата промяна за оставащите без работа ще се отрази реално на пазара на труда и доколко няма да "произведе" "фалшиви" безработни, ще стане ясно само след няколко месеца.

Само за послединя месец на миналата година в бюрото по труда в Казанлък са обявени 318 свободни работни места. голяма част от тях са за хора с професионално образование и такива, изискващи образователен ценз.