Проект дава възможност на младежи от Казанлък за тригодишна работа в Германия като гериатрични специалисти

Проектът „ Абано – 2”за обучение в специалността „ Гериатрични специалисти” в Германия бе представен в Бюрото по труда в Казанлък. Координаторът на проекта Анелия Парапанова поясни, че „ Абано – 2” е приемствен от първия такъв едноименен проект, който е реализиран през 2015 година в Стара Загора. В рамките на този проект 13 младежи от регион Стара Загора получиха възможността да се обучават в Германия в специалността „ Гериатричен специалист” - професионална грижа за възрастни хора. Заради успеха му от страна на Германия е получено финансиране за провеждането на втори проект. Парапанова обясни, че една от ползите от този проект е, че български младежи имат възможност, след проведено обучение, да започнат работа, която не е сезонна, да профилират в професия, която в България все още не е дефинирана. „ В бъдеще тези от младежите, които преценят и се върнат тук, ще могат да работят в тази сфера”, коментира координаторът на проекта.
По програмата са финансирани пребиваването на младежите в Германия в рамките на три години, планирани са средства за тяхното прибиране в България два пъти в годината, организиран е безплатен езиков курс по немски език. „ Професията гериатричен специалист не е позната в България, няма ясно изразена и дефинирана специфика. Надявам се с тези, които ще се върнат в България, да развиваме гериатрията на едно високо професионално ниво”, каза още Парапанова.
Основните критерии при кандидатстване за участие в обучението са завършено средно образование, възраст между 18 и 27 години.
От 1 февруари започва езиковият курс. Практиката ще се проведе от 1 до 26 август в медико – социалните домове в Северен Хесен. Обучението по специалността „ Гериатричен специалист” ще се проведе от 1 октомври 2016г. до 30 септември 2019 година. В рамките на обучението 40 % ще бъдат теория и 60 % практическа работа в професионалните училища и домове за медико – социални грижи за възрастни.
Проектът „ Абано – 2” се изпълнява по програма „ Моби Про” на Федералната агенция по заетостта на Германия. Програма „ Моби Про” стартира в началото на 2014 година като целта и е да позволи мобилността на младежи в Европейския съюз, като им се предлага професионално обучение.