Природният газ поскъпна с рекордните 36% през ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) установи цената на природния газ за ноември на ниво 82,12 лв./MWh, без включени допълнителни разходи. Тази цена е задължителна за "Булгаргаз" ЕАД при продажбата на газ към крайните потребители и лицата с лицензии за производство и транспорт на топлинна енергия.
Цената включва различни компоненти като цена на газа на входа на газопреносните мрежи, разходи за обществена доставка и компенсации за съхранение в газохранилището в "Чирен". КЕВР потвърди тази цена след анализ на актуални данни, включително цените на международните газови пазари до края на октомври.
Утвърдената цена от 82,12 лв./MWh е с 36 % по-висока от цената на природния газ през м. октомври, която беше в размер на 60,41 лв./MWh. Въпреки неблагоприятните ценови фактори регулираната цена за месец ноемврие над 10 на сто по-ниска от цената на европейските газови пазари за м. ноември.
Председателят на КЕВР Иван Иванов отбелязва, че азерският газ играе важна роля за устойчивите цени на газа за българските потребители, тъй като цената му не зависи директно от международните пазари.
Важни фактори за формирането на цената са ръстът на ценообразуващия индекс TTF за ноември, увеличените количества за предстоящия отоплителен сезон и влиянието на военните конфликти в Украйна и Близкия изток върху пазарните цени.
Иванов подчертава, че благодарение на диверсификацията на доставките и азерския газ, България поддържа по-ниски цени на газа в сравнение с други европейски страни, което е от съществено значение за потребителите в страната.