Превозвачите могат да подадат заявления за държавна помощ до 30 април Превозвачите могат да подават заявленията за изплащане на държавната помощ в подкрепа на разходите за стабилизиране на транспортния отрасъл до 30 април, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Документи се приемат в деловодството на пътната агенция на следния адрес: гр. София, бул. „Македония“ №3. Заявления могат да се подават и в офисите на областните пътни управления, Националното тол управление, както и електронно чрез системата за сигурно електронно връчване и на емейл адресите delovodstvo@api.bg и info@bgtoll.bg.
Пълният комплект от документи - заявление и декларации с приложенията към тях, които транспортните фирми трябва да попълнят и подават като придружаващи документи, са публикувани на интернет страницата на АПИ.
По отношение на нужните документи за подпомагането за въведени изменения, които целят улесняване на попълването на приложенията от превозвачите и административното им обработване от експертите.
Съгласно решение на Министерския съвет реши от 23 февруари 2024 г. транспортните предприятия ще бъдат подпомогнати с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката "Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България". Помощта е одобрена от Европейската комисия като съвместима с правилата в областта на държавните помощи, което дава възможност да започне изплащането ѝ. Подпомагането ще се предоставя до 30 юни 2024 г. под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. за транспортни предприятия с лиценз за превоз на товари. Размерът на помощта ще се определя въз основа на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобилите над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и ще служи за основа за определяне на размера на държавното подпомагане.