Нови 320 хиляди лева за лични предпазни средства и оборудване на работните места в „Арсенал“
Такава е сумата на проект „Добри и безопасни условия на труд“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по който кандидатства „Арсенал“. Това е вторият такъв проект, с който най-голямото предприятие в региона кандидатства за европейски пари с цел закупуване на лични предпазни средства за някои производства и оборудване на работни места.

От цялата стойност на проекта съфинансирането от страна на фирмата е 20% от сумата или около 64 хиляди лева.
Предишният проект в тази посока, по който „Арсенал“ кандидатства и го спечели, бе за сумата от 174 хиляди лева. Средствата бяха вложени отново в закупуване на лични предпазни облекла и обезопасяване на работните места. С новия проект фирмата очаква да получи двойно по-голяма сума за същата цел.