Всеки пети работодател в област Стара Загора ще търси да наеме персонал в следващите 6 месеца.
Работодателите са категорични, че за тях най- важната ключова компетентност за персонала ще е общуването на роден език. Втори по значимост са дисциплината и самоконтрола.

Данните са от от първото проведено проучване през февраури и март тази година сред работодателите от Старозагорска област. Проучването е за за потребностите им от работна сила, а резултатите от него бяха оповестени днес на среща в Областната управа на Стара Загора.
Работодателете са заявили, че в следващата една година ще търсят най-интензивно и с постоянна заетост машинни оператори, строители-монтажници и строители. Като професии с най-големи затруднения в намирането на работна сила работодателите обявяват машинен оператор и продавач-консултант.

В следващите до 5 години в Старозагорска област най- голяма потребност от специалисти със средно образование ще има в строителство. За същия период най- голяма потребност от специалисти с висше образование ще има в сферата на машинно инженерство и икономиката, а най-малко - в правото.

На заседанието е представена и Регионалната програма по заетост на област Стара Загора за 2019 година. По нея в Областта се разкриват 51 работни места, разпределени по общини, както следва: Стара Загора - 4, Казанлък - 4, Раднево - 4, Гълъбово - 7, Чирпан -4, Павел баня - 3, Мъглиж - 4, Николаево - 6, Гурково - 4, Опан - 3, Братя Даскалови - 6 и Областна администрация - 2 работни места.