Общината кани на дискусия предприемачи

На пряка дискусия по въпросите насистемни и инцидентни затруднения, изпитани от инвеститорите и техните консултанти, проектанти при реализирането на дадена бизнес идея, както и за обсъждане на възможностите за подобряване на административните услуги, предоставяни от Община Казанлък кани представители на съсловните организации в сферата на инвестиционното проектиране и строителството, предприемачите, лицата упражняващи строителен надзор, консултанти. Срещата е насрочена за 18.02.2016 г.(четвъртък) от 17,00 часа в зала 6 в сградата на Община Казанлък..

Инициативата за нея е на кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

Сред останалите въпроси, които ще се обсъждат на форума са и различни предложения и възможности за подобряване на вида, начина и срока за произнасяне при комуникация между участниците в инвестиционния процес и контролните органи, новите положения в Закона за устройство на територията, както и за опазване и съхранение на публичната територия по време на изграждане и нови идеи за въвеждане на добри практики, помагащи на бизнеса и осигуряващи ползи за обществото.

Форматът на срещата е "пряка дискусия" и е отворен и за теми,предложени от участниците. Желаещите да участват в дискусията, както и да предложат и други теми за обсъждане, могат да заявят интерес и участие на адрес:


e-mail oesut.kazanlak@abv.bg.