Нови възможности за бизнеса

Информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване с проектни предложения за бизнеса по програмите ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Инициатива за МСП“ през 2016 г. организира Областният информационен център.
Събитието е част от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Срещата ще се проведе на 19.04.2016 г. / вторник/ от 10,30 ч. в зала „Севтополис“ на хотел Казанлък.