Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020, бе дискутирана в Казанлък. Срещата уважиха бивши кметове на града, работещи във фирми, произвеждащи спец продукция, бивши военни, граждани.

Програмата бе представена в Казанлък от парламентарния секретар на Министерството на отбраната Пламен Даракчиев, от бившия външен министър и евроантлантик №1 на България Соломон Паси и от Виолина Кехайова – младши експерт в звено „Инвестиции в отбраната” на Министерство на отбраната.


В хода на въпроси и отговорите, тъй като на практика дискусия по темата не се получи, с изключения на едно-две изказани боязливо мнения, се чуха различни гласове, упрекващи плановете на МО за покупка на въоръжение от чужди фирми, основно американски и полски,, което по думите на присъстващите е недалновидно, за сметка на друго, далеч по-ефективно. Министерските служители не дадоха и задоволителен отговор на въпроса: защо от плановете за модернизация на армията ни и покупка на ново въоръжение са изключени българските фирми от ВПК, както и за адекватността на предложенията на министерството.
Преди да се обсъди с граждани на Казанлък, по въпросите дискусия бе проведена и с професионални войници от казанлъшкото поделение. Все още не е ясно колко точно ще струва новата техника на Министерството на отбраната, за нуждите на армията ни.Стана ясно обаче, че за тази година няма предвидени суми за покупка и поръчка на ново въоръжение.

Програмата тепърва ще се внася и в Министерския съвет за разглеждане. Присъстващите на срещата малцина журналисти обаче разбраха, че близо 7 хиляди лева са средствата, които МО ще заплати на лекторите, които участват в обществените дискусии по въпроса. В сумите не влизат разходите за командировъчни и гориво.
„Върнете поне наполовина наборната армия и трудови войски”, поискаха от чиновниците във военното министерство резервисти от залата .