НАП предупреждава за нова измама

Фалшиви имейли се разпространяват от името на НАП, информират от приходната агенция. Те представляват съобщение с подателя: intrastat@nra.bg и заглавие на имейла:

„Предупредително писмо за подаване на Интрастат декларация. Писмата съдържат информация за наближаване на крайния срок за подаване Интрастат декларация по поток.
Текстът на фалшивите електронни съобщения гласи /публикуваме го без редакция/: "Относно: напомняне за наближаване крайния срок за подаване Интрастат декларация по поток / потоци Вътресъюзен внос за референтен период 30/2022 г.

От НАП напомнят, че срокът за подаване Интрастат декларации е 14-то число на месеца, следващ референтния период на основание чл. 11 ал. 1 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки /ЗСВТС/.