Над 470 милиона лева са спечелили българите от е-продажби Близо 472 милиона лева от наложен платеж са получили физически лица от продажба на стоки в Интернет през 2022 г. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП) на базата на информация подадена от куриерските фирми. Те са докладвали над 6.1 млн. пратки изпратени до физически лица с наложен платеж.
Получените суми от наложен платеж подлежат облагане и подадените данни от куриерските фирми са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации. Те са достъпни за тези данъкоплатци, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция.
Крайният срок за подаване на данъчните декларации за доходите от 2022 г. - електронни и хартиени, е 2 май.
При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, припомнят от НАП. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо. В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията.
В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5.
Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, напомнят от НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, е до 30 юни.