30 530 дистанционни електромери ще бъдат монтирани в Казанлък през тази година от страна наEVN България. Дружеството разширява обхвата на проекта си за електромери с дистанционно отчитане в още 11 населени места в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора, съобщи Петър Костадинов от отдела за работа с клиенти на дружеството.


Общо над 117 000 модерни уреда ще бъдат монтирани през 2016 година, като инвестицията е в размер на 16,63 млн. лева .
EVN България инвестира в такива електромери от началото на своята дейност в страната като към края на 2015 г. в над 20 града на Югоизточна България са инсталирани 360 000 електромера с дистанционен отчет.

С оглед доказаните предимства, които дава дистанционната система, EVN България продължава внедряването на модерната технология и през 2016 година.

Въвеждането на система за дистанционен отчет касае не само монтажа на електромери, но и цялостно внедряване на допълнително съпътстващо и техническо оборудване в трафопостовете.
Паралелно продължава инсталирането на дистанционни електромери в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Сливен. В 4-те града до края на 2015 г. са монтирани над 281 000 дистанционни електромера, а 1 339 трафопоста са оборудвани с контролно измерване по кабелни линии.

Дистанционното отчитане на консумираната електроенергия предоставя редица предимства, сред които са : липса на необходимостотчетник да посещава обекта,елиминира се субективният човешки фактор при отчитането,системата гарантира по-добра разкриваемост при опити за манипулации и по контрол на консумираната енергия и по трафопостове,по-нисък технологичен разход.