Шест младежи от Казанлък са подали документи за дуално обучение в Германия в рамките на програмата „ Работата – моя живот”. Кампанията се провежда за четвърта година от Агенцията по заетостта. Пенка Пъдарска от Бюрото по труда в Казанлък поясни, че за цялата страна повече от 250 кандидати ще имат възможността да се включат в обучението за учебната 2016 г. Професиите, които могат да изберат младите хора, са от различни области - хотелиерство и ресторантьорство, хранително-вкусова промишленост, строителство, технически специалности, гериатрични специалисти, офис мениджъри, специалисти информационни технологии и др. В програмата могат да участват младежи на възраст между 18 и 27 години, със завършено средно образование, но да нямат магистърска степен и които не са пребивавали в Германия през последните 3 месеца преди включването им в програмата.20 януари е последният срок, в който в Бюрото по труда ще се приемат документи за участие в програмата. Кандидатства се с автобиография на немски или английски език, диплома за средно образование, преведена на немски език.
В рамките на програмата младежите ще преминат езиков курс по немски език. Ще бъдат поети разходите за пътуване за подготвителна 6-седмична практика и за пътуване за започване на обучението. Освен това участниците в програмата младежи ще получат средства за издръжка по време на практиката и по време на обучението, за професионални и социално-педагогически консултации по време на обучението, допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 евро на месец.
Всеки, който участва в програмата „ Работата на моя живот” ще получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката ще бъде не по-малка от 200 евро, а за обучението ще бъде определена по тарифни договори за съответния бранш и провинция.