Ускорение на ръста на икономика до 2,3% и нарастване на заплатите с 4,8% през 2016г. предвижда есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.

Експертите от финансовото министерство смятат, че потреблението на домакинствата ще се увеличи още през втората половина на тази година, като тенденцията ще се запази и през 2016г. Причината за повишеното потребление ще бъде положителното развитие на пазара на труда и повишаването на доходите, смятат експертите. В резултат на това ръстът на БВП за тази година ще бъде 2%, при 1,4% заложени в пролетната прогноза на Министерството на финансите.

Повишаването на потреблението, от своя страна се очаква да доведе до откриване на нови работни места, както и до спадане на безработицата до 9,2% през следващата година. Другата добра новина е че заедно с това се очаква и заплатите да се повишат - тази година с 4,5%, а догодина с 4,8%.

В сравнение с пролетната макроикономическа прогноза, есенната отчита по-добро представяне от очакваното на българската икономика през първата половина на тази година. Оптимистични са и очакванията за развитието на европейската икономика. Според новите прогнози тази и следващата година международните цени на суровините ще поевтинеят, поради голямото предлагане и свитото търсене в световен мащаб.