Казанлъшка фирма с награда от строителната камара


В категорията „Строежи четвърта група“ наградата на Камарата на строителите в Стара Загора бе връчена на казанлъшката фирма „Строителна механизация“ АД с управител Стефан Желязков.

По традиция на Димитровден, празник на строителите, Камарата на строителите в България – Областно представителство Стара Загора отличава фирмите, показали най-добри резултати през изминалата година. Тържеството се състоя в присъствието на ръководители на компании от всички сфери на строителния отрасъл в областта. Успехите на всички победители се дължат на прогресивна мисъл и на много труд, каза инж. Петко Балабанов, председател на КСБ ОП-Стара Загора, който поздрави строителите и им пожела здраве и да имат много работа.

Голямата награда, приз „Строител на годината“, получи „Лесо Инвест“ ООД.

В категория „Високо строителство“ строител на годината е „Информат“ ООД, а пътностроителна компания SBS с управител инж. Диана Мандаджиева стана тазгодишният победител в категорията „Строежи втора група“(инфраструктурно строителство). По показатели, изпълнени обекти и обеми на първо място в „Строежи трета група“ бе класирана „Строителство и монтаж“ ООД-Раднево с управител инж. Юрий Йорданов, а в категорията „Строежи четвърта група“ наградата взе „Строителна механизация“ АД - Казанлък, с управител Стефан Желязков.

“Строителна механизация” АД е инженерингова компания. Тя е сред първите на Балканите и единствена в България, специализирана в рехабилитация и изграждане на подземни тръбопроводи посредством т.нар. безизкопни технологии и в производството на машини и съоръжения за тях.

Фирмата е награждавана два пъти от Международното общество за безизкопни технологии /ISTT/ със световната награда No-Dig за постижения в безизкопните технологии - през 2011 за изпълнен значим проект в София, и през 2015 за изпълнена рехабилитация на тръби с голям диаметър в Казахстан.

"Строителна механизация" е сертифицирана по световно признати стандарти за качество и опазване на околната среда и е активен участник в български и международни браншови организации.