Икономическата 2017 и следващата

Кратък анализ на икономическата година и прогноза за следващите няколко години на икономиста Румен Гълъбов.


Икономиката на България е на прилично ниво, според управяващите, обаче инфлацията постепенно нарастна до 3% към края на 2017г., което е най-високото ниво от 2013 г. насам и това постепенно ще води до натрупване на рискове.
Българската икономика расте, но на сравнително ниски нива и вече достигна върховия си потенциал, а в перспектива очакванията са да последва умерено забавяне.
В България преките чужди инвестиции имат катастрофален спад.


В глобалната класация на страните по икономическа свобода България и тази година не напредва, а това е ясен знак, че условията за бизнес в страната не се подобряват.
В страната ни продължават макроикономическите дисбаланси, ето защо актуализация на бюджета и нов дълг изглеждат неизбежни през 2018 г.
Растежът на икономиката на България за следващите 3 години - 2018, 2019 и 2020 г. ще е на равен ход - около 4%. Прогнозата ми е, че преките чуждестранни инвестиции ще бъдат в порядъка на около 2% от БВП, което е около и под 1 млрд. евро годишно през всяка една от годините до 2020 г. включително.


Основните рискове се свързват с външната среда, динамиката на международните цени, както и продължаващите неблагоприятни демографски тенденции в страната.
През следващите години всичко зависи от ускореното усвояване на средства от Европейския съюз.
Доходите в България растат, но пак са най-ниските в ЕС.
Икономическата система в страната продължава да не удовлетворява потребностите на хората и те се ориентират към извънсистемни решения.
Образованите и квалифицираните продължават да заминават в чужбина, въпреки привидно нарасналите възможности за развитие в България.
Тревожно високо е нивото на потенциални емигранти сред най-младите българи.
Разбира се, ниското заплащане продължава да е една от основните причини за този процес.
Така все още доста българи свързват щастието си с възможността да емигрират и да се устроят в друга държава.


Автор Румен Гълъбинов