Активите на частните пенсионни фондове вече са почти 24 милиарда лева, сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото тримесечие на годината. В сравнение с края на 2023 година те бележат ръст от 4,5%.
С близо половин процент се увеличава и броят на осигурените в четирите вида пенсионни фондове и в края на март 2024 г. те са над 5 милиона души. В индивидуалните партиди на най-масовите, универсални фондове, в които задължително се осигуряват всички родени след 31 декември 1959 година, има средно по 5140 лева.
Традиционно най-голям дял от осигурените е концентриран в универсалните пенсионни фондове – над 80 на сто. Хората с вноски в доброволните и професионалните пенсионни фондове са съответно малко под 13 и 6 и половина процента. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – под половин процент.
В индивидуалните партиди на осигурените в универсалните фондове най-висока сума – средно по над 6600 лева има за тези на възраст от 50 до 54 години. Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените варира в широки граници и зависи от множество фактори като: продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и други. Хората, получаващи плащания от фондовете към 31 март тази година, са малко над 21 000 души, като 3000 са пенсионери и останалите близо 18 000 са с разсрочени плащания. Това са осигурявалите се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.
Средният размер на изплатените пенсии към 31 март е 231 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 448 лв. За сравнение към края на миналата година те са съответно малко под 230 и 416 лева.