Службата по търговско-икономическите въпроси на България в Индия получи първа награда - бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и грамота, на официална церемония тази вечер, организирана от БТПП в столицата. Наградата връчи зам.-министърът на икономиката на Република България Любен Петров. Отличието е за увеличаване на българския износ, положително изменение на инвестициите и броя на чуждестранните туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП.

Второ място в класацията зае Службата по търговско-икономическите въпроси на страната в Румъния и бе отличена с Почетен диплом..

На трето място Палатата класира Службата по търговско-икономическите въпроси на България в САЩ и я награди с Почетен диплом.

Висока оценка за своята дейност през изминалата година получиха и търговските служби в Мароко, Виетнам, Македония, но правилникът не позволява награждаване в две последователни години .
Награди получиха и останалите номинирани служби – СТИВ в Арабска Република Египет, СТИВ в Италия, СТИВ в Република Казахстан.

Категориите, в които се състезаваха наградените са: Износ, инвестиции и туристи, в т.ч.дял на българския износ за съответната държава, в общия износ на страните със СТИВ през 2014 г.,увеличение на износа през 2014 г. спрямо 2013 г., увеличение на инвестициите, увеличение на туристите, спрямо предходната година. Друг критерии за номинациите е: активна работа с БТПП и българския бизнес. Тежест в класацията оказва и цялостната оценка за дейността на СТИВ от Министерство на икономиката.