БНБ вдигна рязко лихвата на 1,30% Българска народна банка (БНБ) обяви, че от 1 декември, вдига основания лихвен процент на 1.30%.
ОЛП се покачва за трети път тази година, след като от 2016 г. насам той бе неизменно нула процента. От 1 октомври основна лихва в България се покачи на 0,49%, а от началото на ноември - на 0.59%.
Основният лихвен процент се определя на базата на осреднената месечна стойност на индекса ЛЕОНИЯ Πлюc, който е показател за реално сключени сделки с овърнайт депозити в български левове от всички банки у нас. От 2016 г. насам ЛЕОНИЯ е с отрицателни стойности, а по закон ОЛП не може да бъде отрицателна величина. Затова и БНБ обявяваше 0.00% основната лихва.
От септември обаче банките, макар и плахо, започнаха да сключват сделки с депозити с положителна доходност, което доведе и до промяната на ОЛП. Тази тенденция следва вдигането на основните лихви от Европейската централна банка, започнало от средата на годината.
От ОЛП зависи размера на законната лихва за забава. Тя се формира като сбор от ОЛП плюс 10%. Така от 1 декември лихвата за забавени плащания се увеличава на 11.30%.
Няколко търговски банки у нас са възприели ОЛП като референтна база и при определянето на лихвите по кредитите. Това означава, че клиентите на тези банки скоро може да бъдат информирани за промяна в лихвените условия към по-високи лихви по кредитите, които изплащат.