Близо 26 милиарда лева дълг

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн.лв., или 25.6 на сто от БВП, съобщава БТА.
По окончателни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1145 млн. лв., или 1.1 на сто от БВП.
Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 969 млн.лв., или 1 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 239 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал дефицит от 63 млн.лева.