България губи атрактивност за инвеститорите поради увеличените разходи за труд

Българската Търговско-Промишлена Палата /БТПП/ предупреди за опасност от влошаване на позициите на България в международните класации.
От почетното 9-то място България пада с три позиции в международна аутсорсинг класация. Това стана ясно от публикуваните официални резултати на годишния индекс на консултантската фирма A.T. Kearney https://www.atkearney.com/documents/10192/7094247/On+the+Eve+of+Disruption.pdf/49fa89fa-7677-4ab8-8854-5003af40fc8e, определящ най-привлекателните дестинации за аутсорсинг (outsourcing - Outside Resource Using). България вече заема 12-та позиция. Причината, според консултантската компания, е, че у нас расте цената на труда – поради нарастване на данъци, осигуровки и регулации.

Индексът на консултантската фирма анализира 55 страни с помощта на три отделни показателя:

финансова атрактивност - включва показатели като средна работна заплата, цени на наеми, електричество, комуникации, данъчна тежест, корупция, стабилност на валутата и др.;
квалификация и наличие на необходимата работна ръка ;
бизнес среда - отразява общото макроикономическо и политическо състояние на страната.

България влошава резултата си по първите два от тях спрямо предходната година, а т.нар. финансова атрактивност е с най-голям коефициент на тежест.

БТПП многократно предупреждаваше, че неизбежен резултат от непазарно вдигане на минималната работна заплата и разпространяване на високите стойности на минималните осигурителни прагове ще се отрази на средата и на условията за правене на бизнес.

Увеличаването на минималните осигурителни прагове, което беше направено, засегна IT сектора, заради високите нива на заплати. Това доведе до увеличение на разходите за персонал, които са сред основните за този бранш.

България има най-висок ръст на разходи за труд в Европа през 2015 г. Данните са от проучване, провеждано ежегодно от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати.

Позицията на БТПП по отношение на пазара на труда е, че не е икономически обосновано административното налагане на увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. И то при очакван ръст на производителността на труда до 1% през 2015-2016 година (съгласно пролетната макроикономическа прогнозата на ЕК от 2015 г.), минималната заплата се вдигна от началото на тази година с 10.5%, а минималните осигурителни доходи - със 7.5%. Тези решения, взети без оценка на въздействието и при липсата на механизъм за изменението на минималното възнаграждение и минималните прагове означават неизбежно влошаване на атрактивността на страната ни за инвеститорите, което се вижда и от класацията на A.T. Kearney. За съжаление, БТПП има опасения, че това ще се случи и в други класации.

Информация на БТПП