На посещение в Стара Загора беше извънредният и пълномощен посланик на Република Корея в България, Н. Пр. господин Шин Мен-Хо. Той се придружаваше от г-жа Яна Додникова, сътрудник към посолството. На проведената среща с бизнеса в Търговско-промишлена палата - Стара Загора, посланикът представи подробна информация за корейската икономика, възможности за бизнес и инвестиции, както и механизмите за подпомагане на двустранните бизнес контакти. Беше прожектиран филм, показваш как Корея, близка по площ и природни ресурси на България, е успяла за 50 години да се превърне от страна със срината икономика, в световен лидер в много направления и преди всичко във високите технологии.

Според посланика, ключово значение за това са изиграли образованието, иновациите и особено правилната и насърчителна държавна политика, която е успяла да предложи национални цели и каузи, обединили и подкрепени от целия корейски народ. Дотолкова, че в най-кризисния период, при нулеви златни и валутни резерви, на практика цялото население на страната дарява на държавата златните си спестявания и бижута, което дава огромен тласък на южнокорейската икономика и я довежда до световните икономически върхове. Те просто са успели да превърнат кризисната ситуация във възможност. Какъв пример за България!

На срещата беше представена информация за двустранните търговски отношения между Република Корея и България, които, според посланика, са на ниво, далеч от техния потенциал. Взето е решение да се сформира двустранен орган за насърчаване на икономическото сътрудничество и търговския стокообмен, в които Търговско-промишлените палати ще играят активна роля.

В представената презентация могат да се видят конкретни данни за икономиката на Република Корея и за двустранния стокообмен.

Участниците в срещата останаха много доволни от получената информация, а част от тях със сигурност ще се възползват от нея за собствения си бизнес, или професионална реализация. В неформална обстановка, на чаша българско вино от региона на Стара Загора, посланикът отговори на много въпроси и обеща подкрепа за различни бизнес начинания и проекти.

IT специалистите от младежката организация ЗараЛаб получиха обещание за съдействие за организиране на срещи с представителствата на Samsug и LG. Това ще помогне на тяхната дейност за мотивиране на старозагорските младежи за високотехнологична реализация в Стара Загора и за възстановяване на славата на Града на липите като център на компютърните, роботизираните и космическите технологии.

Директорът на старозагорския филиал на Института за космически изследвания и технологии към БАН, доц. Алексей Стоев, също получи обещание за намиране на партньори и подкрепа за съвместни проекти. Много представители на фирми от региона получиха полезна информация за своя бизнес и обещание за съдействие за осъществяване на бизнес контакти.

Председателят на ТПП Стара Загора Олег Стоилов и посланикът на Република Корея се договориха за широко партньорство за насърчаване на двустранните бизнес контактите и инвестициите. Господин Шин обеща да проучи възможността за организирано участие на Корея във Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2015, което ще допринесе за популяризиране на азиатската държава в Старозагорски регион и за популяризиране на българското вино на корейския пазар.

Дипломатът отговори на въпрос на г-н Стоилов за инвестиционния интерес на южнокорейски инвеститори към проекта за изграждане на логистичен хъб на база на старозагорското летище. Той потвърди наличието на такъв интерес преди няколко години, които бил замразен, поради световната криза, но има възможност отново да се възбуди.
Посланик Шин имаше среща и с областния управител инж. Георги Ранов.